THANG MÁY THỦY LỰC NHẬP KHẨU EU - TÍCH HỢP GIẾNG THANG. ĐẶT TRÊN SÀN NHÀ, LẮP THANG MÁY CHỈ TỪ 1 M². GỌI: 08.3737.2222 TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỐI ƯU THEO TỪNG CÔNG TRÌNH

Chính sách vận chuyển

1. Đối tượng áp dụng

Công ty và Khách hàng mua thang máy công ty (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán hoặc thanh toán một phần theo điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên trên hợp đồng.
2. Địa điểm giao – nhận thang máy

Công ty sẽ bàn giao thang máy cho Khách hàng tại địa điểm lắp đặt ghi trên hợp đồng đã ký.
3. Quy trình giao – nhận
Nguyên tắc chung: Công ty chỉ giao thang máy cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao thang máy cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao thang máy cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao thang máy không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì Công ty có quyền từ chối giao thang máy và  thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao thang không thành công. Trong mọi trường hợp Công ty sẽ bàn giao thang máy cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.
Trước khi tiến hành bàn giao thang máy nhân viên Tư vấn bán hàng của Công ty sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận  lại thời gian, địa điểm bàn giao thang máy và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao thang máy. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao thang máy ngoài địa điểm lắp đặt sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng.
Tại thời điểm bàn giao- nhận, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng thang máy, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mãi khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.
Nhân viên Tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao thang máy sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao thang máy (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng thang máy lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao thang máy.
Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Công ty đã giao thang máy và Khách hàng đã nhận thang máy đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.
4.Thời gian giao thang máy
Thời gian giao thang máy theo quy định cụ thể tại hợp đồng.
Trong thời gian chờ đợi nhận thang máy, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xin vui lòng liên hệ hotline: 08.3737.2222 để được giải đáp nhanh nhất.