THANG MÁY THỦY LỰC NHẬP KHẨU EU - TÍCH HỢP GIẾNG THANG. ĐẶT TRÊN SÀN NHÀ, LẮP THANG MÁY CHỈ TỪ 1 M². GỌI: 08.3737.2222 TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỐI ƯU THEO TỪNG CÔNG TRÌNH

Thang máy bao lâu cần kiểm định lại?

Thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, hoặc kiểm định bất thường (khi thay đổi thiết kế hoặc sửa chữa lớn) theo quy trình kiểm định, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đạt yêu cầu và được gắn tem kiểm định tại cabin của thang máy.

  • Thời hạn kiểm định định kỳ đối với thang máy là 3 năm.
  • Đối với thang máy điện đã có thời gian sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 2 năm
  • Đối với thang máy đã có thời gian sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm
  • Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
  • Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.

Kiểm định bất thường sau khi cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy. Khi có các yêu cầu bất thường của cơ quan chức năng hoặc người sử dụng.

Viết bình luận